MPRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ MAKITA
 Kapacita nádoby  45 L
 Objemový prietok vzduchu  3600L/min
 Objem vysatej vody  25 L
 Priemer hadice  270/320 mm
 Dĺžka hadice  5 m
 Max. výkon  1.2 kW
 Hmotnosť  16 Kg
 Automatické čistenie filtra /  oklep  každých 15s
 CENA PRENÁJMU  16 EUR /  deň

VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ

Vysokotlakový čistič s ohrevom HDS 550 C Eco
 

 

 Príkon  2,5 kW
 Prietok  500 l/h
 Tlak  120 bar
 Hmotnosť  80 kg
 Dĺžka hadice  10 m
 Max. teplota na prítoku (°C)  do 80
 Príslušenstvo  sada trysiek
 Obsah nádoby  16 L
 CENA PRENÁJMU  25EUR / deň